Trade Stomil

O firmie

Trade-Stomil Sp. z o.o. to firma o ponad 40-letniej tradycji w obrocie międzynarodowym i krajowym w szeroko rozumianej branży wyrobów gumowych.

W latach 70 i 80 ubiegłego wieku funkcjonowaliśmy jako jedno z biur Centrali Handlu Zagranicznego CIECH, której działalność koncentrowała się na obsłudze importowo-eksportowej całego polskiego sektora chemicznego. W ramach specjalizacji sektorowej aktywność Biura Ciech-Stomil skoncentrowana była głównie na eksporcie polskich wyrobów przemysłu gumowego i ściśle powiązana była z promocją polskiej marki STOMIL, którą reprezentowały polskie opony, taśmy transporterowe, węże gumowe, paski klinowe, obuwie gumowe oraz inne wyroby przemysłu gumowego. Obsługiwaliśmy również import zaopatrzeniowy dla jednostek produkcyjnych tego przemysłu, specjalizując się w branży kauczuków naturalnych i syntetycznych oraz szerokiej palety produktów chemicznych i petrochemicznych, używanych w procesach wulkanizacji gumy oraz polimeryzacji kauczuków. Dynamika tej działalności oraz skala prowadzonego obrotu ugruntowała pozycję naszej firmy na tym rynku, stworzyła też solidną podstawę do trwałej obecności tych produktów w różnych krajach świata, w tym krajach UE do dzisiaj.

Przemiany ekonomiczne zachodzące w Polsce na początku lat 90 umożliwiły przekształcenie Biura Ciech-Stomil w samodzielną, niezależną spółkę prawa handlowego, która od roku 2003 działa pod firmą Trade-Stomil Sp. z o.o. Udziałowcami Spółki są podmioty gospodarcze działające w branży gumowej oraz kapitał prywatny.

Postępująca od lat dywersyfikacja działalności handlowej firmy, pomimo dokonanych zmian w jej strukturze własnościowej, nie wpłynęła jednak zasadniczo na jej profil działalności zorientowany na współpracę handlową z zagranicą, zwłaszcza w zakresie importu i eksportu surowców i wyrobów szeroko rozumianej branży gumowej. Zasadniczy trzon działalności handlowej skupił się na imporcie i dystrybucji ogumienia renomowanych producentów m.in. firm NOKIAN Tyres oraz TOYO Tires. W ramach tej działalności, Trade-Stomil, korzystając z przyznanej przez firmę NOKIAN masterfranczyzy, współuczestniczył w tworzeniu ogólnopolskiej sieci wyspecjalizowanych serwisów oponiarskich pod marką VIANOR.

Inny, tradycyjny już zakres działalności to import, dystrybucja i reeksport kauczuku naturalnego, eksport wyrobów gumowych, import i dystrybucja środków pomocniczych wykorzystywanych przez polskich producentów wyrobów gumowych.

Zakresu naszej działalności handlowej nie ograniczamy wyłącznie do zakupu, dystrybucji i sprzedaży towarów na rachunek własny. Wykorzystując naszą wiedzę, kontakty i znajomość rynków zagranicznych oferujemy nasze usługi logistyki i pośrednictwa handlowego, zarówno dla polskich jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych, gwarantując profesjonalną obsługę oraz bezpieczeństwo realizowanych transakcji zagranicznych.